امیر احمد انصاری: 
متولد: 1358/1/16
فارغ التحصل کارگردانی تاتر

30 فیلم کوتاه که مهم ترین آنها: دنیا...یه بادکنک قرمز، برنده جایزه بـهترین کـارگـردانی کلن آلـمان
2003 و لـحظـه گمشده برنده جایزه بهترین کارگردانی مسکو روسیه 200J4 و تورینو ایتالیا 2004 و
فیلم بازی شبانه برنده جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمبرداری 
از جشنواره مدیا سیتی دبی امارت 2004

فیلم های بلند سینمایی: 
پاتوق 1383 
شروعی دوباره 1385    
شریک 1387        
آخرین برگشتی 1388     
به فاصله یک نفس 1390    
برگشت ناپذیر 1391
هاری 1393
هدیه 1393